Fyll i dina uppgifter för att skapa en inloggning till Svenska Skogsplantor.

Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}
Din inloggning är skapad, ett meddelande med instruktioner för inloggning har skickas till den e-postadress du har angett.
Felaktigt mobiltelefonnummer
Felaktigt e-postadress

Behandling av personuppgifter

Svenska Skogsplantor är en bifirma till Sveaskog Förvaltnings AB. Sveaskog är personuppgiftsansvarig. För att göra en beställning på plantwebben krävs att man registrerar ett konto. De personuppgifter som kommer att behandlas av Sveaskog är de uppgifter du registrerar i plantwebben. Dessutom kan Sveaskog vid beställning komma att, via externa källor, göra en kreditupplysning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att administrera en av dig gjord beställning och vidare, leverera beställda varor samt för marknadsföringsändamål, såsom direktutskick. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos Svenska Skogsplantor eller så länge Sveaskog enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna. Drift- och förvaltningspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter. Sveaskog Förvaltnings AB ( 556016-9020, Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 0771–787 000)