Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

Barrot gran stor 1605

En barrots-planta av så kallad nordost-härkomst vilket är ett samlingsnamn för främst vitryska provenienser. Kännetecknande är att dessa plantor har en något senare skottskjutning än våra övriga plantage-material. Därför kan dessa plantor vara lämpliga på ståndorter där vårfrost kan vara ett problem.

En barrots-planta är lämplig för ej markberedda hyggen eller hjälpplantering.

Storlek: 25-50 cm

Pris 3,73 kr/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining