Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

Svepot Air 55 gran Conniflex 1605

Stor täckrot, odlad i ett modernt öppet odlingssystem. Vi odlar alltid med bästa tillgängliga frö för hög tillväxt! Täckrot är lätt att plantera men förutsätter att hygget är markberett. Denna planta är behandlad mot snytbagge med ett kemiskt preparat.

Gröndelen på denna planta är 15-30 cm.

Pris 3,91 kr/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining
  • För leveranser på hösten gäller att plantorna är packade i kartong men inte frysta. Var extra noga med plantvården och plantera snarast möjligt efter leverans. Se "Tips vid höstplantering"