Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

Svepot Air 55 gran Conniflex 1605

Stor täckrot, odlad i ett modernt öppet odlingssystem. Elitfrö innebär en genetisk vinst (högre tillväxt) om minst 20 %. Täckrot är lätt att plantera men förutsätter att hygget är markberett.

Pris 3,63 kr/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining