0 plantor
Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

S50_gran_obeh

Denna planta är odlad med förädlat premiumfrö och ger 14,1-19,9% genetisk vinst. Täckrotsplantor är det naturliga valet för de allra flesta föryngringarna i norra och mellersta Sverige då den är enklast och snabbast att plantera. Planttypen är även vanligt förekommande i södra delarna av landet. Täckrotsplantor etablerar sig bäst när hygget är markberett. Plantan är en medelstor täckrotsplanta.  Denna planta är obehandlad mot snytbagge.

Pris 2,90 SEK/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining
  • För leveranser på hösten gäller att plantorna är packade i kartong men inte frysta. Var extra noga med plantvården och plantera snarast möjligt efter leverans. Se "Tips vid höstplantering"