0 plantor
Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

Svepot Air 55 gran Conniflex 1605

Denna planta är odlad med förädlat premiumfrö och ger 15-19% genetisk vinst.*

Täckrotsplantor är det naturliga valet för de allra flesta föryngringarna i norra och mellersta Sverige då den är enklast och snabbast att plantera. Planttypen är även vanligt förekommande i södra delarna av landet. Täckrotsplantor etablerar sig bäst när hygget är markberett.

Plantan är en medelstor täckrotsplanta. Krukvolym 50 ml.

Denna planta är behandlad mot snytbagge med miljövänlig Conniflex (sand och vattenbaserat lim).

* Med genetisk vinst avses plantornas förädlade egenskaper som tillväxt, vitalitet, motståndskraft och kvalitet i jämförelse med lokalt beståndsfrö.

Pris 0,00 SEK/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining
  • För leveranser på hösten gäller att plantorna är packade i kartong men inte frysta. Var extra noga med plantvården och plantera snarast möjligt efter leverans. Se "Tips vid höstplantering"