Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

Hybridlärk

Korsning mellan japansk och europeisk lärk. Hög resistens mot lärkkräfta. Hög tillväxt. Lämpar sig på medelbördiga – bördiga granmarker. Höga boniteter (>G32) ger god volymstillväxt men sämre virkeskvalitet. Planteringar över 0,5 hektar skall anmälas till

Pris 6,90 kr/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining