Ett fel har uppstått! {{errorMessage}}

Sibirisk lärk

Sibirisk lärk betraktas som ett ”inhemskt trädslag” och ingen anmälan till Skogsstyrelsen krävs. Medelgoda marker är bäst lämpade. Marken ska vara väldränerad, svackor är inte lämpliga. Bäst är sluttande (rörligt grundvatten) moränmarker. Även nordsluttni

Pris 5,30 kr/st (exkl. moms)

Angivet antal kommer att avrundas till hela förpackningar. Antalet i en förpackning kan variera mellan 80-250 plantor i södra och mellersta Sverige, men kan i norra Sverige vara ända upp till 500 plantor. Observera att vi inte bryter förpackningar.

Tillbaka

Mer information

  • Plantorna måste vara helt upptinade före planteringen. Upptiningen ska ske långsamt under skuggväv eller i annan skugga
  • Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt.
  • Öppna de perforerade handtagen på kartongerna. Ett mellanrum mellan kartongerna medför en snabbare och jämnare upptining